Vår personal

Forshaga Deje veterinärpraktik

Hanna

Hanna fick sin veterinärexamen 2004. Hon äger kliniken, som hon startade år 2009. Hanna är speciellt intresserad av hud, beteende och tandproblem.  Hanna har som enda svensk en 3-årig vidareutbildning i beteendeproblem från Southampton university. Egna djur; en gordonsetter, en norsk skogkatt, en huskatt och två islandshästar.

Kristina

Kristina tog sin veterinärexamen 2011. Hon är i grunden utbildad sjukgymnast. Hon är också steg 1 specialist i hundens- och kattens sjukdomar. Kristina har ett särskilt intresse för hältutredningar, medicinska utredningar och mjukdelskirurgi. Hemma har hon två hundar och en katt.

Sofia

Sofia är legitimerad djursjukskötare och tog sin examen i Skara 2007.  Sofia är en erfaren tandsköterska och är speciellt intresserad av anestesi och våra operationspatienter. Hon har även mycket erfarenhet av viktrådgivning och är hygienansvarig på kliniken. 

Malin

Malin är en erfaren legitimerad djursjukskötare och hon har jobbat på djursjukhuset i Karlstad under många år. Hon har stor erfarenhet av vård av inneliggande patienter och är även en duktig polikliniksköterska. Malin har gått flera kurser om kattbeteende och har jobbat med beteenderådgivning. Egna djur : vorstehhunden Axa och hästen Adde. 

Emma

Emma är djurvårdare på utökad nivå. Hon har gymnasieutbildning i djurvård från Lillerud.  Emma är huvudansvarig för vårt labb och löser de flesta tekniska problem.

Sabina

Sabina är djurvårdare på utökad nivå.  Hon trivs bäst i receptionen och har huvudansvar för receptionen samt alla direktregleringar. Egna djur: hundarna Nessie, Tosca, och 8 katter.  Hon är kattuppfödare av Norsk skogkatt och Maine Coon.