Vår personal

Forshaga Deje veterinärpraktik

Hanna

Hanna fick sin veterinärexamen 2004. Hon äger kliniken som hon startade år 2009. Hanna är speciellt intresserad av hud, beteende och tandproblem.  Hanna har som enda svensk en 3-årig vidareutbildning i beteendeproblem från Southampton university. Hemma hos Hanna bor en gordonsetter, två katter och fyra hästar.

Kristina

Kristina tog sin veterinärexamen 2011. Hon är i grunden utbildad sjukgymnast. Hon är också steg 1 specialist i hundens- och kattens sjukdomar. Kristina har ett särskilt intresse för hältutredningar, medicinska utredningar och mjukdelskirurgi. Kristina har två egna hundar och en katt.

Sofia

Sofia är legitimerad djursjukskötare och tog sin examen i Skara 2007.  Sofia är en erfaren tandsköterska och är speciellt intresserad av anestesi och våra operationspatienter. Hon har även mycket erfarenhet av viktrådgivning och är hygienansvarig på kliniken. 

Malin

Malin är en erfaren legitimerad djursjukskötare och hon har jobbat på djursjukhuset i Karlstad under många år. Hon har stor erfarenhet av vård av inneliggande patienter och är även en duktig polikliniksköterska. Malin har gått flera kurser om kattbeteende och har jobbat med beteenderådgivning. Hemma hos Malin bor vorstehn Axa och i stallet bor hästen Adde.

Julia

Julia jobbar i receptionen och sköter det mesta av kommunikationen via telefon och mail med både våra kunder och försäkringsbolag. Hon kan fixa det mesta här på kliniken och är efter arbetstid aktiv i sitt eget företag Guldnosen där hon driver kurser bland annat i nosework och viltspår. Julia har två egna hundar hemma.

Jessica

Jessica sköter vår reception och jobbar även med klinikens administration och bokföring. Hon är utbildad hundfysioterapeut och har jobbat som konsult inom rehab under många år. 

Emma

Emma är djurvårdare på utökad nivå. Hon har gymnasieutbildning i djurvård från Lillerud. Emma är huvudansvarig för vårt labb och löser de flesta tekniska problem som uppstår.